Składka UKS 50 Białystok – piłka ręczna

shape
 • -SKŁADKA-

 • shape
SKŁADKA

2023/2024

Przypominamy wszystkim członkom naszego klubu, że zgodnie z Rozdziałem 3, § 14, pkt 4 statutu UKS 50 Białystok, jednym z obowiązków jest regularne opłacanie składek.

SKŁADKA NA ROK 2023/2024:

 • Licealiści: 100 zł/rok
 • Pozostali członkowie: 200 zł/rok

KONTO UKS 50 BIAŁYSTOK:

Uczniowski Klub Sportowy 50 Białystok
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok

(w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Numer konta:
87 1750 0012 0000 0000 3535 0284
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wszystkie środki w 100% przeznaczane są na funkcjonowanie w ramach działalności statutowej Klubu. 

obowiązkowa

CZŁONKOM

Składki te są kluczowe dla funkcjonowania naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego 50 w Białymstoku:

 1. Finansowanie sprzętu sportowego i innych narzędzi – zakup piłek, strojów sportowych, sprzętu do ćwiczeń dla członków klubu.
 2. Opłacanie uczestnictwa w zawodach i turniejach – startowe.
 3. Organizacja imprez i wydarzeń – koszty związane z organizacją turniejów, zawodów, obozów szkoleniowych oraz innych wydarzeń sportowych w tym opłata ratownik medyczny, zakup wody itp.
 4. Zakup odzieży i akcesoriów klubowych – koszty związane z uniformami, koszulkami z logo klubu itp.
 5. Prowadzenie księgowości i zarządzanie budżetem – finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej klubu, w tym wynagrodzenie dla księgowych. To także obejmuje monitorowanie wpływów i wydatków, przygotowywanie bilansów oraz zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi.
DZIĘKUJEMY

Zarząd UKS 50 Białystok

shape
 • -SKŁADKA-

 • shape